Czym dokładnie jest kredyt hipoteczny?


Kredyt hipoteczny to specjalny rodzaj produktu bankowego, który jest długoterminowy. Jego zabezpieczeniem jest nieruchomość, która jest własnością kredytobiorcy. W Polsce jest to bardzo popularna forma pożyczania pieniędzy, po którą sięga wiele osób. Mimo, że procedury związane z ubieganiem się o taki kredyt są z biegiem czasu coraz bardziej uproszczone, dla wielu zainteresowanych nadal jest to niejasny temat.


Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny zawiera się na mocy umowy pomiędzy bankiem a osobą fizyczną lub prawną. Dokument ten określa kwotę, którą bank musi przekazać klientowi, walutę, a także cel pożyczki. Ponadto w umowie, kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej kwoty, w ustalonej ilości rat, określonej wysokości, uwzględniając odsetki. Ważną cechą kredytu hipotecznego jest jasny i precyzyjnie określony cel, zazwyczaj może to być cel:

 • klasyczny - zakup domu lub mieszkania,
 • budowlany - udziela się go, kiedy trwa budowa nieruchomości, pieniądz przyznawane są w ratach,
 • refinansowy - przeniesienie kredytu do innej instytucji bankowej,
 • konsolidacyjny - łączenie wielu kredytów w jeden.

 

Pomoc doradcy finansowego i zdolność kredytowa

Chcąc się ubiegać o udzielenie kredytu hipotecznego swoje działania zawsze warto rozpocząć od skontaktowania się z profesjonalnym doradcą finansowym. Dzięki temu możliwe jest dokładne określenie zdolności kredytowej. Zainteresowany będzie wiedział o jak wysoką kwotę może się ubiegać podczas wizyty w banku. Ponadto doradca może wskazać najbardziej korzystną drogę oraz instytucje bankową, która udziela kredytów hipotecznych na najlepszych warunkach.

Wysokość zdolności kredytowej jest zależna od kilku czynników takich jak np.:

 • wysokość zarobków osób, które ubiegają się o kredyt,
 • stałe, comiesięczne wydatki i płatności m.in. raty za szkołę, przedszkole lub studia dzieci,
 • okres przez, który obowiązuje umowa o pracę (najlepiej, żeby była podpisana na okres nieokreślony).

 

Poszukiwanie najbardziej dogodnego rozwiązania

Jeśli wysokość zdolności kredytowej jest już znana, można rozpocząć poszukiwanie najlepszego rozwiązania. Albo z pomocą doradcy, albo samemu. W większości banków, kredyt hipoteczny jest najchętniej udzielany osobą, które:

 • posiadają własne oszczędności, mogą oprócz kredytu zainwestować w dany cel również swój kapitał,
 • zarabiają dosyć dobrze (i tak jak wspomniano powyżej najlepiej, żeby umowa o pracę była zawarta na czas nieokreślony),
 • posiadają małżonków,
 • nie mają innych długów w bankach i instytucjach pozabankowych.

Kredyt hipoteczny pozwala na uzyskanie naprawdę wysokiej kwoty, przy czym raty są stosunkowo niskie, a okres ich spłacania długi. Jednak dużym ryzykiem jest hipoteka - jeżeli kredytobiorca straciłby środki i nie mógł spłacać rat, bank może zająć jego nieruchomość.

 

Kredyt hipoteczny - procedury

Jeżeli dana osoba, spełnia wszystkie wymagania, posiada wymaganą zdolność kredytową i jest zdecydowana, może przejść do działania. Bank otwiera procedurę kredytową, która dla wielu wydaje się bardzo skomplikowana i niejasna. Jednak zazwyczaj wystarczy tylko złożyć odpowiedni wniosek, a także załączyć wymagane dokumenty. Pozwoli to na podjęcie decyzji, czy kredyt może być udzielony. Zgodnie z obowiązującym prawem, decyzja powinna być znana maksymalnie w ciągu 21 dni. Dłuższy okres oczekiwania jest związany z wysoka kwotą pożyczki i potrzebą dokładnego zbadania wszelkich zagrożeń i ryzyka. Jeżeli decyzja banku jest pozytywna można podpisać umowę, po uprzednim dokładnym jej przeczytaniu. Pracownik banku ma obowiązek wyjaśnić wszelkie niejasności.

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego może być udzielona przez pracowników banku i doradców finansowych. Pod ich opieką z pewnością procedury nie będą trudne i skomplikowane i szybko zostanie opracowane satysfakcjonujące i jasne rozwiązanie. W każdym mieście można znaleźć kompetentnych doradców, także Wrocław jest miejscem, w którym pracuje wielu specjalistów, posiadających niezbędną wiedzę oraz znających aktualny stan rynku.